Fórum sociální politiky – 4/2020

Fórum sociální politiky 04/2020
Fórum sociální politiky – 04/2020 [1,03 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máte před sebou první ze dvou letošních monotematických čísel Fóra sociální politiky. Věnujeme se v něm sociálně politickým dopadům digitalizace ekonomiky / Průmyslu 4.0 / čtvrté průmyslové revoluce / Etapy 4.0. Rámcové téma tohoto vydání FSP jsme ohlásili v loňském říjnovém editorialu, zhruba  dva měsíce před propuknutím koronavirové pandemie v čínském městě Wu-chan. Následná její dynamika je nechvalně známa… Specifika řady vědeckých disciplín relevantních pro FSP kladou nemalé překážky pohotovému zohlednění tak nečekaných a hlubokých zásahů, které přinesl covid-19 právě i  sociální politice (nezaměstnanost, flexibilní formy práce, kurzarbeit, ošetřovné atp.). Sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie věnujeme příští − říjnové − číslo FSP. Každopádně nás velmi těší, že se i autoři recenzovaných článků v nynějším vydání Fóra sociální politiky do svých textů již  snažili zapracovat také dopady koronavirové krize.

[…]

S přáním inspirativního čtení

Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí?
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět Petr Víšek
Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0 Michal Janíčko − Filip Klicnar − Patrik Budský − Petr Weisser
Postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní síle v kontextu zavádění Průmyslu 4.0 František Kalvas − Jan Váně − Josef Basl
Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 Arno Kraus − Petr Víšek
Je Etapa 4.0 více hrozbou, nebo příležitostí? Jaroslav Šulc, Petr Šafařík
Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti Jan Keller
Dobrá ekonomie pro zlé časy: lepší odpovědi na naše největší problémy Jan Mertl
Za hranice kapitalismu Pavel Hulec
Z výsledků výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., v roce 2019 RILSA