Článek

Za hranice kapitalismu Pavel Hulec

Abstrakt

Barša, Pavel − Dokupil Škabraha, Martin (eds.): Za hranice kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2020, 247 stran, ISBN 978-80-87950-74-6.

Recenze představuje a hodnotí sborník Za hranice kapitalismu zaměřený na kritiku charakteristických rysů pozdního kapitalismu a představení alternativ k současnému společensko-ekonomickému systému. Kniha je zajímavým příspěvkem do tuzemské kritické debaty a má potenciál  dosáhnout širších čtenářských vrstev, současně je ale limitována svým esejistickým a diskusním charakterem, který mírně snižuje její hodnotu pro čistě akademické publikum.

Přečíst článek