Článek

Je Etapa 4.0 více hrozbou, nebo příležitostí? Jaroslav Šulc, Petr Šafařík

Abstrakt

Rozhovor s ekonomickým poradcem Ing. Jaroslavem Šulcem, CSc.

Obsáhlý rozhovor s ekonomem Jaroslavem Šulcem − někdejším poradcem předsedů Českomoravské konfederace odborových svazů, premiéra a předsedy Senátu − pojednává zejména o koncepci „Iniciativa Průmysl 4.0“ a o sociálně politických dopadech digitalizace ekonomiky.  Rozhovor se zabývá také přístupem německého Fraunhoferova institutu k Průmyslu 4.0 a přináší i ohlédnutí za staršími českými/československými tradicemi promýšlení vědeckotechnických změn a jejich důsledků.

Přečíst článek