Článek

Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí?

Radim Valenčík, Pavel Sedláček

Abstrakt
K problematice Čtvrté průmyslové revoluce a některým jejím atributům (digitalizace, umělá inteligence, kontinuální robotizace apod.) je dle autorů nutno přistupovat jako ke změně srovnatelné s průmyslovou revolucí. V článku je uvedením konkrétních faktů a jejich analýzou doloženo,  že nejde jen o další fázi průmyslové revoluce, ale o zrod nového dominantního sektoru, kterým se stává odvětví produktivních služeb, tj. služeb přispívajících k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Tato odvětví mnohonásobně zvýší dynamiku inovací a změní charakter  ekonomického růstu. Produkce odvětví produktivních služeb bude absorbována zejména tvůrčími mezigeneračními týmy, které se stanou základní formou zapojení člověka do produkčního procesu. Perspektivy i problémy výše tematizovaných změn lze velmi dobře sledovat v oblasti  vyzrávání startupů do podoby vertikálně i horizontálně propojených tvůrčích mezigeneračních týmů. Jejich podpora není v současné době dostatečně efektivní. Článek identifikuje projevy setrvačného myšlení přístupu k uvedené problematice a návazně prezentuje teoretická východiska  překonání bariér, které v důsledku setrvačného přístupu vznikají.

Klíčová slova: čtvrtá průmyslová revoluce, odvětví produktivních služeb, lidský kapitál, startupy, tvůrčí mezigenerační týmy

[pdf-embedder url=“https://www.rilsa.cz/wp-content/uploads/2021/05/Valencik-Radim-Ctvrta-prumyslova-revoluce-nebo-zmena-srovnatelna-s-prumyslovou-revoluci-FSP_c.-4-2020.pdf“ title=“Valenčík, Radim, Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí FSP,_č. 4, 2020″]

Přečíst článek