Fórum sociální politiky – 4/2013

Fórum sociální politiky 04/2013
Fórum sociální politiky – 04/2013 [912,07 KB] PDF

Vážení čtenáři,

trend vývoje ekonomiky se v posledních měsících nezměnil, hospodářské oživení zatím nenastalo, míra nezaměstnanosti klesla jen nepatrně a počet nezaměstnaných evidovaných ÚP se stále drží nad hranicí půl  milionu. Po rezignaci předsedy vlády Petra Nečase prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka, který sestavil vládu, v níž funkci ministra práce a sociálních věcí převzal František Koníček.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Strategie zajištění formální sociální péče určené pro seniory v zemích střední Evropy Jana Havlíková
Péče o předškolní děti z pohledu rodičů: srovnání České a Slovenské republiky Hana Maříková, Soňa G. Lutherová
Panevropský penzijní systém a česká reforma Jaroslav Vostatek
Spontánní sociální systémy na českém venkově Vladimír Štípek
Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách – poznatky z ISPP z let 1993–2012 Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer
Znalost českého jazyka u cizinců jako významný faktor sociální integrace Veronika Záleská, Iva Brabcová, Jana Horská
Prognóza vývoje na trhu práce a poptávky po kvalifikacích do roku 2025 zpracovaná Cedefop
Nezaměstnanost mladých se nesnižuje
Užitečný průvodce po sociálněvědních datech a cestách k nim Anna Šťastná
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku