Článek

Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách – poznatky z ISPP z let 1993–2012 Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer

Abstrakt

Obsah kolektivního vyjednávání je v ČR systematicky monitorován od roku 1993, kdy byl v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí spuštěn tzv. Informační systém o pracovních podmínkách  (ISPP). Jde o pravidelné roční šetření zaměřené na kolektivní vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách, a to zejména na podnikové úrovni. Data do ISPP poskytují odborové organizace na základě uzavřených kolektivních smluv. Zpracovatelem šetření je společnost TREXIMA, s r. o.

Přečíst článek