Fórum sociální politiky – 4/2009

Fórum sociální politiky 04/2009
Fórum sociální politiky – 04/2009 [1,97 MB] PDF

Vážení čtenáři,

současná finanční a ekonomická situace není příznivá a pokles výkonu ekonomiky se negativně projevuje prakticky ve všech oblastech našeho života. O zmírnění jeho dopadů usilují vlády jednotlivých zemí i mezinárodní instituce a organizace přijímáním opatření na podporu vybraných oblastí ekonomiky a přizpůsobováním legislativy, zejména v oblasti daní a sociálního zabezpečení. Jedním z důsledků propadu výkonu ekonomiky je růst nezaměstnanosti, přestože snahou je s využitím podpor a úlev pro zaměstnavatele zaměstnanost udržet. Podmínky na trhu práce se v některých sektorech hospodářství a teritoriích výrazně zhoršily, a to nejen pro osoby na trhu práce znevýhodněné.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Adaptace terciárně vzdělaných odborníků po návratu z dlouhodobého zahraničního pobytu jako determinanta jejich dalších migračních pohybů Jana Vavrečková
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I Zdeněk Karpíšek, Jaromíra Kotíková, Miriam Kotrusová
Zvyšování flexibility u pracovní doby a pracovních podmínek jako jedna z možností podpory zvyšování zaměstnanosti starších osob Miriam Kotrusová
Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN Mirjam Suchomelová
Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích – Německo Mirjam Suchomelová
Domácí násilí jako sociální problém okresu České Budějovice Šímová Ivana, Milan Kučera
Belgický systém posuzování pracovní neschopnosti Rostislav Čevela, Alena Zvoníková, Libuše Čeledová
Jak zajistit péči o potřebné
Globalizace, flexicurity a finanční krize
Střednědobá předpověď kvalifikační úrovně v Evropě
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku