Fórum sociální politiky – 3/2014

Fórum sociální politiky 03/2014
Fórum sociální politiky – 03/2014 [664,67 KB] PDF

Vážení čtenáři,

rodina je základní společenskou jednotkou, proto tvůrci sociální politiky považují její ochranu za jednu z priorit. Autoři většiny příspěvků v tomto čísle se zaměřili na různé aspekty rodinné politiky a chápání  rodiny jako takové, i na různé dopady společenských a demografických změn na strukturu rodin, jejich fungování a faktory, které je ovlivňují v různých fázích životního cyklu.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti Lucie Vidovićová
Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE 2010 Marcela Petrová Kafková
Kombinace práce, rodiny a soukromého života v životních obdobích bez dětí v domácnosti Hana Maříková
Sociální služby pro seniory a důvody jejich (ne)využívání. Dílčí výsledky výzkumu v Brně Petr Gibas
Změny reprodukčního chování v České republice a jeho důsledky Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala
Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize II. Soňa Veverková
Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí Helena Vychová
Právní úprava sociálního zabezpečení v širších souvislostech Iva Chvátalová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku