Článek

Péče o vnoučata v současnosti: evidence na základě dat SHARE 2010 Marcela Petrová Kafková

Abstrakt

O prarodičovské roli v současné české společnosti toho příliš nevíme. Starší práce hovoří o vysoké míře solidarity plynoucí od nejstarších generací směrem k mladším a celoživotní rodičovské roli. Tento text se proto soustředí na péči prarodičů o vnoučata v současné společnosti a intenzitu, se kterou tuto důležitou sociální roli vykonávají. Nejdříve ukazuji, že čeští prarodiče pečují podobně  intenzivně jako prarodiče v blízkých evropských zemích a z celoevropského pohledu patří mezi pečovatele s průměrnou intenzitou péče. Tato péče nabývá v některých případech značně intenzivní podoby. Podíl pečujících prarodičů a četnost jejich péče variuje dle socio-demografických charakteristik, především dle věku vnoučat a prarodičů, rodinného stavu a vzdělání. Roli také hraje geografická vzdálenost bydlišť, stejně jako rodinný stav střední generace.

Přečíst článek