Článek

Právní úprava sociálního zabezpečení v širších souvislostech Iva Chvátalová

Abstrakt

Kahoun, Vilém a kol. Sociální zabezpečení: vybrané kapitoly.
Praha: Triton, 2013. 2. aktualizované vydání. 468 s. ISBN 978-80.7387-73-0

Přečíst článek