Fórum sociální politiky – 3/2011

Fórum sociální politiky 03/2011
Fórum sociální politiky – 03/2011 [1,94 MB] PDF

Vážení čtenáři,

v jarních měsících letošního roku se zotavení ekonomiky konečně promítlo i do klesající míry nezaměstnanosti a mírného nárůstu volných pracovních míst. Práci nalezlo více mužů než žen, což bylo zřejmě dáno druhem pracovních příležitostí, zejména sezonního charakteru. Bez práce je však nadále více než půl milionu osob. V tomto období také vrcholí práce na přípravě řady zákonů ze sociální a zdravotní oblasti, k jejichž vypracování se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení a jež by měly být v druhém pololetí předmětem parlamentního projednávání.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Samostatné bydlení mladých – mezinárodní komparace (Bulharsko, Česko a Nizozemsko) Olga Nešporová
Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu Renata Kyzlinková, Miriam Kotrusová
Starší lidé jako subjekt vzdělávání a jeho přesahy na (pro) trh práce Lucie Vidovićová
Měkké aspekty samoživitelství a nástroje veřejné politiky Eva M. Hejzlarová
Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky Robert Jahoda
Příjemci sociálního příplatku na základě analýzy dat statistiky rodinných účtů 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky Pavel Kofroň
Neziskové organizace v Litoměřicích Petra Smetanová, Martin Veber
K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost Jana Paloncyová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
K vybraným výsledkům výzkumu VÚPSV, v. v. i., v programovém období 2004–2010 RILSA