Fórum sociální politiky – 3/2009

Fórum sociální politiky 03/2009
Fórum sociální politiky – 03/2009 [4,86 MB] PDF

Vážení čtenáři,

letošní třetí, červnové číslo FÓRA sociální politiky má standardní rozsah i obsahovou náplň a všichni, kteří se na jeho tvorbě podílejí, jako vždy doufají, že čtenáře svým obsahem zaujme i informačně obohatí.
Na konečnou podobu časopisu má kromě redakce významný vliv redakční rada, která rozhoduje o tom, zda příspěvky nabízené do recenzované části splňují nároky kladené na články tohoto typu, a doporučuje recenzenty. Ti pak rovněž ovlivňují kvalitu a výsledné znění textů publikovaných v příslušné rubrice. Všichni v řetězci autor – redakce – redakční rada – recenzent usilují o to, aby výsledná podoba splňovala všechna kritéria kladená na odborné recenzované články a aby byly pro naše čtenáře přínosem.
Do nerecenzované části se pak redakce snaží zajistit zajímavé články, jejichž autoři na recenzovanou část neaspirují, avšak nabízejí často neotřelý pohled na skutečnost nebo inspirativní návrhy na řešení nejrůznějších problémů v sociální oblasti u nás i v zahraničí, případně s odbornou erudicí seznamují s nejlepšími poznatky z praxe. Příležitostně proto čerpá i ze zahraničního tisku.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání Jana Chaloupková, Eva Mitchell
Street-level byrokraté a jejich role ve veřejné a sociální politice: reflexe nezaměstnanými ve třech regionech ČR Pavel Horák, Markéta Horáková
Organizace žen ve Velké Británii – součást občanské společnosti
Sociální důchodové pojištění můžeme mít také Jaroslav Vostatek
Příspěvek na péči – černá díra reformy sociálního systému Ladislav Průša
Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání Helena Vychová
Sociální služby a příspěvky pro těžce zdravotně postižené na Slovensku Tatiana Matulayová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku