Článek

Příspěvek na péči – černá díra reformy sociálního systému Ladislav Průša

Abstrakt

Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou nový zákon o sociálních službách přinesl, je nově koncipovaná sociální dávka – příspěvek na péči – který představuje zcela nový nástroj financování sociálních služeb a měl by výrazně přispět k potřebným, žádoucím a očekávaným změnám v této oblasti. Vedle řady standardních prvků, které jsou běžné v právních úpravách v zahraničních systémech (registrace poskytovatelů sociálních služeb, standardy kvality jejich poskytování a jejich inspekce, plánování sociálních služeb), představuje zvolené řešení financování sociálních služeb prostřednictvím sociální dávky vyplácené v peněžním vyjádření v mezinárodním kontextu zcela nový prvek, jehož realizace v praxi výrazným způsobem limituje efektivnost celého systému financování sociálních služeb1. Cílem tohoto příspěvku je na základě analýzy struktury příjemců této nové sociální dávky ze září 2008 v závislosti na věku příjemce, jeho pohlaví, výši přiznaného příspěvku a formě poskytované péče posoudit vhodnost zvoleného řešení a následně navrhnout takové změny stávající právní úpravy, které by výrazným způsobem přispěly ke stabilizaci celého systému financování sociálních služeb a – v souladu se soudobými trendy vývoje sociálních služeb v Evropě2 – tak současně přispěly ke zvýšení jeho efektivnosti.

Přečíst článek