Článek

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání Jana Chaloupková, Eva Mitchell

Abstrakt

Nárůst mimomanželské plodnosti spolu se skutečností, že téměř polovina dětí narozených mimo manželství se rodí do neúplných rodin, vyvolává otázku, nakolik se liší strategie skloubení práce a rodiny matek žijících v různých rodinných uspořádáních. Významnou otázkou je to, jak délku celodenní péče o dítě ovlivňuje absence druhého rodiče v rodině. Osamělé matky musí na rozdíl od matek žijících v úplné rodině skloubit roli hlavní živitelky rodiny a hlavní pečovatelky o dítě. Často se nacházejí v obtížnější ekonomické situaci a jsou více ohroženy rizikem nezaměstnanosti než vdané ženy. Stať analyzuje rozdíly časování návratu z rodičovské dovolené na trh práce v závislosti na rodinné situaci matek, důvody, které stojí za jejich rozhodnutím vrátit se na trh práce či zůstat v domácnosti, a finanční výhodnost ekonomické aktivity žen v závislosti na rodinném stavu a počtu vychovávaných dětí. K odpovědi na tyto otázky využíváme dvou zdrojů: data výzkumného šetření „Sociální a ekonomické podmínky mateřství“ z roku 2006, zaměřeného na ženy s dětmi do 10 let, a analýzu modelových rodin, jejíž pomocí lze objasnit dopady nastavení sociálního systému na ekonomickou aktivitu matek s malými dětmi.

Přečíst článek