Fórum sociální politiky – 02/2022

Fórum sociální politiky 02/2022
Fórum sociální politiky – 02/2022 [1 022,67 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

s prodlužujícími se dny a rostoucími teplotami se zvětšuje také optimismus ohledně ústupu koronavirové pandemie. Snad Vás nerozladíme tím, že se i v tomto vydání Fóra sociální politiky zabýváme rovněž důsledky onoho závažného fenoménu.
Žijeme v neobyčejně křehké době, což můžeme doložit i ve  vztahu k našemu časopisu: v jeho únorovém čísle jsme přinesli obsáhlou anketu o předpokládaných sociálních a sociálně-ekonomických dopadech Zelené dohody pro Evropu. Několik dní poté začala ruská agrese proti Ukrajině a následně také sankce a s těmito událostmi související jak nové vlny  zdražování, tak úvahy o zásadních změnách energetické politiky. Pro jedny komentátory byl válkou na Ukrajině zničen také „Green Deal“, pro druhé se mu sankcemi dostalo nečekaně silného impulsu. Jaké sociální, sociálně-ekonomické a sociálně politické důsledky to bude mít, se určitě dočtete v příštích  vydáních našeho časopisu.

[…]

S přáním inspirativního čtení
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Jednotné inkasní místo pro Česko Jaroslav Vostatek
Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19 Sylva Höhne
Regionálny sociálny dialóg na Slovensku − stav a vývoj z pohľadu jeho aktérov Čambáliková Monika − Uhlerová Monika
První rok koronavirové pandemie a cena práce Jan Vlach
Anketa o oddlužovací akci Milostivé léto
Nové policy briefs VÚPSV RILSA
Call for Papers
Logika cti Jan Keller
Naše budoucnost je lokální Jan Bittner
Covid-19: velký reset Jan Mertl
Stať výzkumné pracovnice VÚPSV v prestižní mezinárodní publikaci „Family Formation Among Youth in Europe“ RILSA