Článek

Covid-19: velký reset Jan Mertl

Abstrakt

Schwab, Klaus − Malleret, Thierry: Covid-19: velký reset. Brno: Riva Publishing, 2021, 274 stran, ISBN 978-80-908322-2-0.

Recenzovaná kniha se věnuje možným dopadům pandemie covidu-19 na světovou ekonomiku. Pojímá covid-19 jako externí šok a zamýšlí se nad tím, jaké důsledky takový šok může mít a k jakým socioekonomickým změnám to může vést. To je na jedné straně zajímavé a důležité, na  druhé straně takovým šokem může být leccos, a tudíž řada prezentovaných úvah ve skutečnosti není specificky vázána na tuto pandemii. Kniha tedy pracuje s „krizí vyvolanou pandemií koronaviru“, ale převážně se zabývá sociálně-ekonomickými riziky na makro a mikroúrovni a  krizovými scénáři obecně. Ty jsou tak vypovídající a aktuální, jak silná je kvalita predikcí a prognóz, na nichž jsou založeny. Knihu lze tedy doporučit čtenářům, kteří mají rádi přemýšlení o budoucnosti, civilizačních trendech a úvahy o změnách v moderní společnosti.

Přečíst článek