Fórum sociální politiky – 2/2013

Fórum sociální politiky 02/2013
Fórum sociální politiky – 02/2013 [1,58 MB] PDF

Vážení čtenáři,

aktuální údaje o vývoji ekonomiky a nezaměstnanosti ukázaly, že hospodářství je již šesté čtvrtletí za sebou v recesi a počet evidovaných uchazečů o práci se přiblížil šesti stům tisícům. Narůstá počet dlouhodobě  nezaměstnaných i nezaměstnaných mladých lidí a starší pracovníci, kteří přišli o práci, jen velmi obtížně nalézají novou. I když existuje řada projektů zaměřených na zlepšení situace nejhůře postižených skupin  na trhu práce, situace se nadále zhoršuje.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Představy o starobním důchodu a jeho časování – vliv legislativy, práce a rodiny Lucie Vidovićová
Důchodová reforma v ČR po roce 2010 Marek Loužek
Novely vybraných zákonov a ich dopad na cenu práce Jana Španková, Adriana Grenčíková
Evropská referenční a expertní síť odborného vzdělávání (Refernet) Marta Salavová
Přístup občanů se sluchovým postižením k dostupným službám komerčních subjektů Eva Liberdová
Družstva mohou mladým lidem nabídnout lepší budoucnost
Trendy světové zaměstnanosti 2013
Význam investic do starších pracovníků
Osoby migrující po EU a jejich sociální zabezpečení Ladislav Průša
Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let Jana Paloncyová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku