Článek

Osoby migrující po EU a jejich sociální zabezpečení Ladislav Průša

Abstrakt

Koldinská, Kristina, Pikorová, Gabriela, Švec, Ladislav, Tomeš, Igor: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU.
2., přeprac. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 252 s. ISBN 978-80-7400-439-1.

Přečíst článek