Článek

Důchodová reforma v ČR po roce 2010 Marek Loužek

Abstrakt

Cílem příspěvku je analyzovat důchodovou reformu v ČR po roce 2010. Důchodová reforma v ČR nabrala nové tempo. Bezděkova komise doporučila povinné spoření ve fondech. Ústavní soud  rozhodl, že občané s vyššími příjmy během pracovní kariéry mají dostávat vyšší důchody. Vláda reagovala malou novelou zákona o důchodovém pojištění a zároveň připravila velkou důchodovou reformu, která zavádí opt-out, byť v poměrně skromném měřítku. Politická rizika současné důchodové reformy jsou nemalá. Česká vláda provádí opt-out v okamžiku, kdy od něj okolní státy pomalu ustupují. Lidé dosti citlivě vnímají problémy, které jsou s reformou ve střední Evropě spjaty. Skutečná důchodová reforma by měla být rozpočtově neutrální, tj. nevytvářet nové důchodové schodky – ať už explicitní nebo implicitní. Proto by se měly postupně upravovat parametry průběžného systému. V současné době se nabízí zvyšování věku pro odchod do důchodu a snižování podílu průměrný důchod/mzda.

Přečíst článek