Fórum sociální politiky – 2/2011

Fórum sociální politiky 02/2011
Fórum sociální politiky – 02/2011 [974,59 KB] PDF

Vážení čtenáři,

v prvních měsících letošního roku vrcholily práce na přípravě důchodové reformy a veřejnost byla seznámena jak s principy navrhovaných změn, tak s opatřeními, která si vyžádají v daňové oblasti, i s tím, jak budou jednotlivým skupinám obyvatel kompenzovány předpokládané zvýšené výdaje. Své postoje vyjádřily strany vládní koalice, opoziční parlamentní strany a zástupci odborů i zaměstnavatelů. I když v některých aspektech bylo přihlédnuto k požadavkům odborů a parlamentní opozice, jejich postoj k připravovaným změnám zůstává nadále negativní. Vláda již schválila paragrafované znění tzv. „malé“ novely zákona o důchodovém pojištění, reagující na nález Ústavního soudu. Také na principech „velké“ důchodové reformy, umožňující vyvést za stanovených podmínek určitý podíl pojistného do soukromých důchodových fondů, panuje ve vládě shoda a MPSV připravuje paragrafované znění zákona. Výrazem mezigenerační solidarity by mohla být možnost asignovat jedno procento ze základu pro výpočet pojistného rodičům ve starobním důchodu. Centrální Úřad práce ČR zahájil i přes problémy s přijímáním příslušného zákona svoji činnost od počátku dubna. V důsledku racionalizace a centralizace řady činností dojde k administrativním úsporám a uvolnění personálních kapacit k posílení kontrolní činnosti. Pokračují i práce na legislativních změnách v ostatních sociálních systémech.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Heterogenita uchazečů o zaměstnání – dopady a možnosti řešení Tomáš Soukup
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Veronika Blažková
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II Marie Kořánová
K problematice střetu zájmů při poskytování sociálních služeb Ladislav Průša
Vybrané údaje o personálním zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Pavel Bareš
Sociální šetření u příspěvku na péči Miloslava Lukešová
Role a kompetence obcí v oblasti sociálních služeb Jiří Horecký
Obchod a zaměstnanost v období globální krize: poučení do budoucna
Analýza příčin bezdomovectví na konkrétních datech Ladislav Průša
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Z výsledků výzkumu v roce 2010 RILSA