Fórum sociální politiky – 2/2007

Fórum sociální politiky 02/2007
Fórum sociální politiky – 02/2007 [1,33 MB] PDF

Vážení čtenáři,

velice nás potěšila kladná odezva na informaci o vzniku našeho časopisu i důvěra a rychlost, s níž jste si ho začali objednávat. Doufáme, že první číslo alespoň zčásti splnilo Vaše očekávání. Při práci na dalším jsme si byli vědomi, k čemu nás Vaše očekávání zavazuje, a věříme, že se to projevilo na jeho obsahové náplni.

[…]

Aleš Kroupa
zástupce ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

Obsah časopisu

Odpovídají sociální služby v ČR současným evropským trendům? Ladislav Průša
Podpora ekonomické aktivity stárnoucí populace v Rakousku Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Alena Šteflová
Mainstreaming sociálního začleňování v České republice: výzva české veřejné politice Miroslava Rákoczyová
Měnící se rodičovství v kontextu podmínek na trhu práce Olga Nešporová
Výměna dobrých zkušeností a další nástroje Evropské strategie zaměstnanosti Martin Karlík
Evropské fondy – příležitost nebo hrozba? Jan Dolínek
Intragenerační a mezigenerační sdružování seniorů Martina Hasalíková
Jak se žije seniorům v Českých Budějovicích Blažena Frcalová
Genetické testování před získáním nové práce?
Konference o plánování sociálních služeb
Systém sociálních služeb potřebuje zásadní změny Vojtěch Krebs
Novinky v knižním fondu ČICSO RILSA
Ze zahraničního tisku
Z domácího tisku
Z výsledků výzkumu RILSA