Článek

Výměna dobrých zkušeností a další nástroje Evropské strategie zaměstnanosti Martin Karlík

Abstrakt

Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) slaví desáté výročí své existence. Za deset let se podařilo dosáhnout významných úspěchů, přestože jsou k dispozici pouze omezené prostředky, jak ovlivňovat národní politiky zaměstnanosti. Jak se však ukazuje, tyto prostředky – společné stanovování cílů a priorit, hodnocení a srovnávání pokroku v jednotlivých členských státech a v neposlední řadě podpora výměny příkladů dobré praxe – jsou často účinnější než přímé řízení prostřednictvím právně závazných předpisů.

Přečíst článek