Fórum sociální politiky – 1/2008

Fórum sociální politiky 01/2008
Fórum sociální politiky – 01/2008 [1,41 MB] PDF

Vážení čtenáři,

přestože se Vám náš časopis dostává do rukou až v druhé polovině února, je to pro jeho tvůrce první příležitost popřát Vám vše nejlepší v roce 2008. Dnes otvíráte první číslo druhého ročníku našeho časopisu. Snahou redakční rady i redakce je přinášet Vám jak kvalitní tematicky zaměřené recenzované články v rubrice Stati a studie, tak i co nejširší škálu příspěvků nepodléhajících recenznímu řízení, avšak odrážejících aktuální dění v sociální oblasti v ostatních rubrikách. Vaše pozitivní ohlasy jsou pro nás závazkem k další práci.

[…]

Ladislav Průša
ředitel VÚPSV, v. v. i.

Obsah časopisu

Jednotný výběr příspěvků na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů obyvatelstva Igor Tomeš
Solidarita, ekvivalence a příjmová nerovnost v českém sociálním systému Michal Lapáček
Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce Jaromíra Kotíková
Volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků Michal Meduna
Jihočeský projekt vzdělávání o problematice dětí a mládeže Vilém Kahoun, Radka Prokešová
Žadatelé o azyl a možnosti jejich zaměstnávání Milada Horáková
Proč nelze zrušit nahlašování volných pracovních míst úřadům práce a k čemu tyto údaje slouží Olga Bičáková
Plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Martin Scháněl
Nejčastější otázky týkající se volby čerpání rodičovského příspěvku Antonín Závitkovský
Seminář na téma Gender v managementu
Několik úvah nad současnými světovými trendy ve vývoji sociálního zabezpečení Vladimír Rys
Analýza trhu práce ze sociologického pohledu Zdeněk Karpíšek
Novinky v knižním fondu ČICSO RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku