Článek

Jednotný výběr příspěvků na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů obyvatelstva Igor Tomeš

Abstrakt

Stojíme před hlubokými sociálními reformami, které byly stydlivě zahájeny několika parametrickými změnami. Reformovat by se mělo nejen hmotné právo, ale i procesy realizace a náklady na správu. Jednou z možností, jak snížit výdaje veřejných rozpočtů, je postupné snižování počtu zaměstnanců správních orgánů zjednodušováním jejich agend, což povede k poklesu nákladů na veřejnou správu. V českých podmínkách k tomu patří i snižování nákladů na výběr veřejných daní a příspěvků mandatorního zdravotního a sociálního pojištění. Je to cesta, kterou se již vydalo několik evropských států.

Přečíst článek