Fórum sociální politiky – 01/2024

Fórum sociální politiky 01/2024
Fórum sociální politiky 01/2024 [1,49 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vydání Fóra sociální politiky (FSP), které právě čtete, zahajuje již 18. ročník našeho odborného časopisu. Těší nás, že právě 1. číslo roku 2024 přináší mimo jiné dva recenzované články k problematice, jež je jednak obecně jedním z nejdůležitějších sociálněpolitických témat České republiky, jednak je nyní opět specificky aktuální: jde o důchodovou reformu.

[…]

S přáním inspirativního čtení
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Česká důchodová reforma: předpoklady úspěchu Martin Potůček
Czech pension reform: quo vadis? Jaroslav Vostatek
Náhradní výživné jako nedostupná dávka? (Emoční) bariéry jejího čerpání z perspektivy mladých dospělých dětí Eva M. Hejzlarová – Monika Churá
Jak vytvořit rovný a spravedlivý systém odměňování Drahomíra Zajíčková
Nejistý osud Zelené dohody pro Evropu před volbami do Evropského parlamentu Klára Votavová
Příchod postindustriální společnosti Jan Keller
Publikační výstup projektu RILSA v prestižním odborném časopise RILSA
Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa Zdeněk R. Nešpor
Násilí tváří v tvář Petr Fučík
Jedna společnost – různé světy Jan Mertl