Článek

Jak vytvořit rovný a spravedlivý systém odměňování Drahomíra Zajíčková

Abstrakt

Téma přiměřeného a spravedlivého odměňování zaměstnanců v organizačním prostředí představuje klíčový aspekt efektivního řízení pracovních sil. Odměňování nejenže slouží jako prostředek motivace pro jednotlivce, ale také formuje kvantitu a kvalitu práce v rámci organizace. Při tvorbě systému odměňování má mít zaměstnavatel na paměti, že systém, který zavádí, má být přiměřený, spravedlivý (respektující sociální práva zaměstnanců), transparentní a má mít motivační účinky jak ve vztahu k výkonu zaměstnanců, tak i k setrvání kvalitních zaměstnanců v organizaci.

Klíčová slova
spravedlivé odměňování; sociální práva zaměstnanců; Česká republika
Přečíst článek