Článek

Czech pension reform: quo vadis? Jaroslav Vostatek

Abstrakt

Fialova vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala předložit do konce roku 2023 skutečnou důchodovou reformu s cílem nastavení stabilního systému férových důchodů. Základní složka (rovný důchod) se má zvýšit a reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu. Druhá hlavní složka má být zásluhová, má záviset na zaplaceném pojistném a na počtu vychovaných dětí. Byla provedena reforma osobního penzijního spoření, která zavedla nové produkty a sjednotila daňovou podporu osobních penzí. Monopol na státní příspěvek k doplňkovému penzijnímu spoření mají i nadále „penzijní společnosti“. Dosavadní intenzívní podpora předčasných odchodů do starobního důchodu byla jen zredukována. Ucelená koncepce důchodové reformy nebyla vypracována; je snaha prosazovat jednotlivé, marketingově pojaté změny. Klíčovým problémem je nesrozumitelnost veřejných penzí, která vyvěrá ze zásadní redukční hranice při výpočtu procentní výměry důchodu. Tento problém lze vyřešit technickou důchodovou reformou. Důchodové pojistné je racionální začlenit do jednotného příspěvku na sociální zabezpečení nově placeného pouze zaměstnavateli a OSVČ.

Klíčová slova
česká důchodová reforma; sociální důchodové pojištění; rovný důchod; příspěvky na sociální zabezpečení; osobní penze; PEPP
Přečíst článek