Exkluzivní informace z nové analýzy RILSA v Deníku

Exkluzivní informace z nové analýzy RILSA v Deníku

o dopadech inflace na české domácnosti (v aktuálně zveřejněném Policy Brief RILSA)
03. 08. 2022

Deník – v úhrnu svých regionálních mutací jedno z nejčtenějších českých periodik – dnes na titulní straně přináší článek „Inflace drtí nízkopříjmové domácnosti“. Exkluzivně čerpá z nového policy briefu RILSA „Inflační nerovnost v České republice“.

Novinářku Deníku zaujalo například doporučení, které pro daný článek zformulovala výzkumná pracovnice RILSA a spoluautorka studie Jitka Špeciánová: „ʿPřestože rostoucí životní náklady zasáhly všechny české domácnosti, ve vládní pomoci by měly být upřednostněny ty nízkopříjmové, zejména samoživitelé. Nedávné zvýšení cen by na ně jinak mohlo mít vážné dopadyʾ“.

V právě zveřejněném policy briefu RILSA Inflační nerovnost v České republice se dočtete mimo jiné toto:

Inflace v kategorii bydlení, voda, elektřina, plyn a další energie je vyšší u domácností s nízkými příjmy a u domácností rodičů-samoživitelů než u domácností s vyššími příjmy a domácností se dvěma rodiči. Největší rozdíl je viditelný u domácností s jedním rodičem, pro které rostoucí ceny bydlení, vody, elektřiny, plynu a dalších energií představují 40,15 % celkové inflace oproti 28,44 % u úplných rodin.
[…]
Snížení kupní síly od dubna 2021 do dubna 2022 v důsledku inflace pro nízkopříjmové domácnosti a domácnosti rodičů-samoživitelů jsme vypočítali ve výši 15 179 Kč, resp. 20 445 Kč“.

Plné znění policy briefu RILSA Inflační nerovnost v České republice: