Příspěvky z RILSA na 53. konferenci České demografické společnosti

Příspěvky z RILSA na 53. konferenci České demografické společnosti

27. 05. 2024

Tereza Frömmelová, Naděžda Křečková Tůmová a Petr Holpuch z týmu rodinné politiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) se ve dnech 22. až 24. května zúčastnili 53. konference České demografické společnosti. Ta se tentokrát konala v prostorách Magistrátu města Olomouce a jako již tradičně přinesla zajímavé příspěvky strukturované do několika tematických bloků.

Tereza FrömmelováNaděžda Křečková Tůmová vystoupily v odborné sekci nazvané Současná česká rodina s příspěvky s názvem Statistiky rozhodnutí opatrovnických soudů v kontextu rozpadu rodin s dětmiPohled do života rekonstituovaných rodin.

Petr Holpuch prezentoval v odborném bloku Demografický výzkum v širších souvislostech příspěvek Sčítání osob v bytové nouzi v České republice. Všechna zmíněná vystoupení vycházela z projektů realizovaných týmem rodinné politiky RILSA.

Dále zde nabízíme:

Více informací o konferenci (včetně programu a anotací příspěvků) zde.

Odkaz na prezentace zde.

Odkazy na projekty RILSA, jejichž výstupy byly prezentovány v rámci konference: