Kompletní metodika sčítání osob bez domova v ČR

Číslo projektu:
IP70623
Řešitel RILSA:
Mgr. Petr Holpuch
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2023
Trvání do:
2024
Popis:

Cílem aktuálního projektu „Kompletní metodika sčítání osob bez domova v ČR“ je vytvoření uceleného metodického konceptu, který by sloučil, revidoval a kodifikoval postupy využité v níže představených projektech sčítání osob v bytové nouzi z let 2019 a 2022, případně je doplnil o další metody, které bude možné využít pro sčítání subkategorií osob z cílové populace.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) v roce 2019 realizoval sčítání vybraných skupin osob bez domova, konkrétně osob bez střechy (přespávající venku a v noclehárnách) a částečně osob bez bytu (uživatelé azylových domů, domů na půl cesty, obecních ubytoven; osoby bez domova před opuštěním věznic a zdravotnických zařízeních). V návaznosti na toto sčítání byla také vytvořena metodika sběru dat těchto sečtených skupin osob. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR následně projevilo zájem o sečtení také dalších skupin osob v bytové nouzi, které nebyly do sčítání v roce 2019 zahrnuty. Za tímto účelem vypsalo veřejnou zakázku, kterou vysoutěžila a následně v roce 2022 zrealizovala společnost SocioFactor, s.r.o. Metodická doporučení pro toto návazné sčítání vytvořil RILSA, nicméně tvorba finální podoby postupu sčítání zůstala v kompetenci realizátora této zakázky. Zpracovaná metodika bude sloužit jako podklad pro pravidelný data monitoring počtu a charakteristik sociálně potřebných osob v bytové nouzi. Na základě jeho výsledků pak budou zaváděna další legislativní opatření, realizovány úpravy dávkového systému, podporovány sociální služby či koncipována řešení sociálního bydlení.
 
  
Výstupy
 

HOLPUCH, Petr, 2023. Metodika sčítání osob bez domova v České republice – rozšířená verze. Praha: RILSA.