Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů

Číslo:
UP691018
Řešitel:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. , Mgr. Ivana Šimíková
Spoluřešitel cizí:
Mgr. Zuzana Durajová, MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D., Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.
Poskytovatel:
TA ČR
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Doba řešení od:
2018
Doba řešení do:
2020
Popis:

Hlavním cílem řešení projektu je jednak vymezení obsahu a podmínek depistáže, a zejména zpracování praktických metodických postupů, jak depistáž v rámci sociální práce na obecních úřadech v praxi vykonávat. Jedním z plánovaných výstupů rovněž je interaktivní formulář pro sociální pracovníky obecních úřadů určený k vedení záznamů o depistáži. Účelem implementace těchto výsledků je 1) posílení legitimity depistáže z hlediska vedení obecních úřadů; 2) podpora provádění depistáže v rámci sociální práce na obcích, tím, že sociálním pracovníkům obecních úřadů bude poskytnut dosud chybějící návod a nástroje, jak depistáž, včetně následného stanovení cílů pomoci adresované občanům v tíživé životní situaci, realizovat v praxi; 3) prevence zanedbání/neposkytnutí pomoci občanům v obtížné životní situaci.
Novost řešení uplatněného v tomto projektu spočívá v tom, že téma provádění depistáže na obecních úřadech je řešeno 1) komplexně, tj. od vymezení depistáže, přes metodickou příručku po administrativní podporu ve formě interaktivního formuláře pro vedení záznamů o uskutečněné depistáži; 2) multidisciplinárním týmem složeným z odborností relevantních z hlediska hlavních cílových skupin depistáže i jejího provádění v praxi; 3) a díky uplatňování prvků akčního výzkumu budou hlavní výsledky projektu vznikat v úzkém dialogu se sociálními pracovníky obecních úřadů, s jejich nadřízenými a se zástupci MPSV.
Výsledky projektu budou implementovány MPSV a městy Ivančice, Strážnice a Veselí nad Moravou.

Další informace zde.

Datový archiv – primární data:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník pro vedoucí a sociální pracovníky ORP a obcí s POÚ

data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu Sociální politika a sociální práce