Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů

Číslo projektu:
TL01000229 (UP691018)
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , Mgr. Olga Hubíková, Ph.D. , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. , Mgr. Ivana Šimíková
Spoluřešitel:
Mgr. Zuzana Durajová, MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D., Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.
Poskytovatel:
TA ČR, program ÉTA
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2020
Popis:

Hlavním cílem řešení projektu je jednak vymezení obsahu a podmínek depistáže, a zejména zpracování praktických metodických postupů, jak depistáž v rámci sociální práce na obecních úřadech v praxi vykonávat. Jedním z plánovaných výstupů rovněž je interaktivní formulář pro sociální pracovníky obecních úřadů určený k vedení záznamů o depistáži. Účelem implementace těchto výsledků je: 1) posílení legitimity depistáže z hlediska vedení obecních úřadů; 2) podpora provádění depistáže v rámci sociální práce na obcích, tím, že sociálním pracovníkům obecních úřadů bude poskytnut dosud chybějící návod a nástroje, jak depistáž, včetně následného stanovení cílů pomoci adresované občanům v tíživé životní situaci, realizovat v praxi; 3) prevence zanedbání/neposkytnutí pomoci občanům v obtížné životní situaci.

Novost řešení uplatněného v tomto projektu spočívá v tom, že téma provádění depistáže na obecních úřadech je řešeno: 1) komplexně, tj. od vymezení depistáže, přes metodickou příručku po administrativní podporu ve formě interaktivního formuláře pro vedení záznamů o uskutečněné depistáži; 2) multidisciplinárním týmem složeným z odborností relevantních z hlediska hlavních cílových skupin depistáže i jejího provádění v praxi; 3) díky uplatňování prvků akčního výzkumu budou hlavní výsledky projektu vznikat v úzkém dialogu se sociálními pracovníky obecních úřadů, s jejich nadřízenými a se zástupci MPSV.

Výsledky projektu budou implementovány MPSV a městy Ivančice, Strážnice a Veselí nad Moravou.
 
  
Datový archiv

(primární data)
 

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník pro vedoucí a sociální pracovníky ORP a obcí s POÚ

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí odělení Sociální politika a sociální práce

  
Výstupy
 

HUBÍKOVÁ, Olga – HAVLÍKOVÁ, Jana, 2020. Depistáž v sociální práci na obecních úřadech. Praha: VÚPSV, v. v. i.

HAVLÍKOVÁ, Jana – HUBÍKOVÁ, Olga, 2020. ABC Depistáže: příručka pro sociální práci na obecních úřadech. Praha: VÚPSV, v. v. i.

HUBÍKOVÁ, Olga – HAVLÍKOVÁ, Jana – ŠIMÍKOVÁ, Ivana – MUSIL, Libor – DURAJOVÁ, Zuzana – ŠUPA, Jiří, 2019. Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech – souhrnná výzkumná zpráva. VÚPSV, v. v. i.

 


 

Webový informační systém Správa depistáží

Webová aplikace byla vytvořena na míru potřebám výkonu depistáže na obecních úřadech. Umožňuje tedy záznam podnětu i průběhů různých typů depistáže. Samozřejmostí je export záznamu ve formátu Word k snadnému založení do spisu.  Aplikace také umožňuje snadné a přehledné výpisy základních statistických údajů o provedených depistážích.

Webová aplikace je provozována na serverech RILSA. RILSA je zodpovědný za provoz a zabezpečení svých serverů.

Pracoviště a pracovníka, který je pracovištěm pověřen, aby vykonával administrátora s nižšími právy (role – administrátor pracoviště), do aplikace registruje administrátor aplikace, jímž je k tomu určený pracovník RILSA.

Webový informační systém viz https://www.spravadepistazi.cz/

Formulář Žádost o zřízení účtu v aplikaci Správa depistáží

Povolení vstupu do systému pro Vaše pracoviště si můžete vyžádat na e-mailové adrese: spravadepistazi-info@rilsa.cz 

HAVLÍKOVÁ, Jana – TURČÍNEK, Jan, 2020. Správa depistáží: uživatelská příručka (verze 1.1). Praha: VÚPSV, v. v. i.

 

Video tutoriály k webovému informačnímu systému Správa depistáží

Základní seznámení s informačním systémem

Příklad způsobu zaznamenání depistáže

Ukázka vedení adresáře spolupracujících subjektů

Ukázka práce s funkcí Správa lokalit

Vytvoření uživatelské příručky a videotutoriálů k informačnímu systému Správa depistáží bylo financování z autonomního projektu RILSA (IP70710) Vytvoření profesionální grafické úpravy metodiky depistáže, profesionálního manuálu k vytvořené webové aplikaci záznamu depistáže a videotutoriálů k této webové aplikaci.

  
Technologická agentura České republiky