Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Číslo projektu:
EF692717
Řešitel RILSA:
Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Řešitel:
Ing. Jan Smolík, PhD., Ing. Leoš Malčák
Spoluřešitel:
ČVUT, Svaz strojírenské technologie
Poskytovatel:
OPZ ESF, MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
ČVUT, Svaz strojírenské technologie
Trvání od:
2017
Trvání do:
2019
Popis:

Hlavním cíle projektu je přispět k žádoucí pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství, a to na všech profesních úrovních. Projekt si klade za cíl dosáhnout této změny názorů prostřednictvím realizace osvěty o dlouhodobé perspektivě strojírenství v ČR a současné podobě práce ve strojírenství u výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ a pracovníků ÚP ČR (kariérových poradců), kteří významně ovlivňují kariérové rozhodování mladých lidí (žáků/studentů). Projekt se tak zaměřuje na odstranění nedostatečné a nesprávné informovanosti o současném charakteru práce ve strojírenství a z toho vyplývajících předsudků o nevhodnosti strojírenských oborů pro pracovní uplatnění dívek/žen, a to .zejména u kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na základních a středních školách., kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují rozhodování dívek/žen při dalším profesním/vzdělávacím směrování.  K hlavním výstupů projektu patří vznik edukačních materiálů o současné perspektivě a charakteru strojírenských oborů, přinášející potřebné informace o povaze pracovních pozic ve strojírenství. Součástí projektu je i realizace workshopů pro kariérové poradce z ÚP ČR a ze ZŠ a SŠ, kde jsou kariéroví poradci seznamováni s trendy ve strojírenství a skutečnou podobou vykonávaných profesí. Nedílnou součástí projektu je také realizace exkurzí kariérových poradců do vybraných strojírenských podniků. Vedlejším, i když velmi významný dopadem, je také networking mezi zaměstnavateli, kariérovými poradci a také zástupcem vysokoškolského gestora rozvoje strojírenství, kterým je České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Brožury informující o oboru strojírenská výrobní technika:

Obor strojírenská výrobní technika

Příjmy a benefity strojírenských profesí

Strojírenské firmy – příklady

Vzdělávání ve strojírenství

Vybrané strojírenské profese

Příklady žen ze strojírenské praxe

Materiály pro práci s klienty kariérových poradců:

Karty profesí pro práci se žáky základních škol

Karty profesí pro práci se studenty středních škol

Karty profesí pro práci s ženami na úřadech práce

 

Pozvánka na workshop – Pomozte přiblížit strojařinu ženám

Informace o workshopech realizovaných v rámci projektu OPZ Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen