Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě

Číslo projektu:
IP70306
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavlína Šťastnová
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Jiří Frondl, MBA , Ivana Eliášková
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2019
Popis:

Projekt je zaměřen na zpracování souhrnné studie, jejíž poznatky umožní MPSV zahájit činnost při nastavování Integrovaného systému kariérového poradenství v ČR tak, aby šlo o systém efektivní a zajišťující dostupnost poradenských služeb všem zájemcům po celou dobu jejich života. Řešení projektu je rozčleněno do tří samostatných etap. První etapa projektu byla zaměřena na zmapování bariér v přístupu ke kariérovému poradenství a proběhla v roce 2018. Druhá etapa cílí na analýzu uskutečněných projektů v oblasti kariérového poradenství a na využitelnost, udržitelnost a případně inovativnost výstupů z pohledu nastavení integrovaného systému kariérového poradenství v ČR. Součástí druhé etapy je i realizace průzkumu veřejného mínění v oblasti dostupnosti a využitelnosti služeb kariérového poradenství. Závěrečná třetí etapa se zaměří na zpracování podkladů pro vypracování návrhu integrovaného kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.
 
  
Výstupy
 
ŠŤASTNOVÁ, Pavlína – ELIÁŠKOVÁ, Ivana, 2020. Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství – bariéry na straně poskytovatelů služeb (závěrečná zpráva). Praha: VÚPSV, v. v. i.
 
  
Datový archiv

(primární data)
 

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník: Kariérové poradenství

Technická zpráva: Kariérové poradenství

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Trh práce