Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků

Číslo projektu:
DC538/2017
Řešitel RILSA:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2017
Trvání do:
2018
Popis:

Cílem řešení tohoto zadání je jednak zpracování odborné právní analýzy, nakolik současná právní úprava týkající se kvalifikačních požadavků a dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zakotvená v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je schopna garantovat udržení či rozvoj odbornosti výkonu sociální práce na obecních úřadech a v sociálních službách. Součástí řešení je také analýza pohledu manažerů obcí a sociálních služeb na to, zda zmíněná právní úprava odpovídá nárokům na odborný výkon sociální práce v praxi. V neposlední řadě je předmětem řešení i zkoumání toho, jaký je pohled těchto manažerů na jejich roli v oblasti udržení či rozvoji odbornosti výkonu sociální práce na obcích a v sociálních službách. MPSV podklady využije pro přípravu legislativních a nelegislativních návrhů úpravy kvalifikačních požadavků v oblasti sociální práce a podpory celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků.

Datový archiv – primární data:

manažeři sociálních služeb:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník – Dotazování vedoucích pracovníků sociálních služeb

data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu Sociální politiky a sociální práce

vedoucí sociálních odborů obcí s rozšířenou působností:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník – Dotazování vedoucích pracovníků sociálních odborů/oddělení obcí s rozšířenou působností a správních obvodů hlavního města Prahy

data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu Sociální politiky a sociální práce

tajemníci obcí s pověřeným obecním úřadem:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník – Dotazování tajemníků a vedoucích pracovníků sociálních odborů/oddělení obcí s pověřeným obecním úřadem

data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu Sociální politiky a sociální práce