Číslo  Název  Období
DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR 2017-2017 
DC520/2016 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. Bulletin No. 10 2016-2016 
DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací 2016-2019 
DC502/2015 Prověření výše částky životního minima nezaopatřeného dítěte ve věku 6 – 14 let na základě údajů z roku 2013 včetně účelnosti znovuzavedení dvou částek životního minima pro nezaopatřené děti ve věku 6 – 9 let a 10 – 14 let 2015-2015 
EIF_2013-01 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti 2014-2015 
EIF_2011-08 Kvantitativní a kvalitativní ukazatelé pro hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v ČR ve světle aktuálních dat a nových poznatků 2012-2013 
TD010106 Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení 2012-2013 
TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání 2012-2013 
TD010065 Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu 2012-2013 
DC111/2012 Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy 2012-2012 
HC214/11 Úplné náklady práce ve veřejné správě 2011-2011 
DC13/2011 Zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze 2011-2011 
DC5a/2011 Starší spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku 2011-2012 
EIF_2010-27 Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 3. fáze 2011-2012 
HC192/10 Zhodnocení systému odměňování zaměstnanců, jejichž prostředky na platy jsou zcela nebo převážně hrazeny z veřejných zdrojů, komparace českého platového systému se systémy odměňování obdobných okruhů zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vybraných členských státech EU 2010-2011 
DC3/2010 Distribuční dopady a ekonomické působení rodičovského příspěvku na české domácnosti 2010-2010 
DC10/2011 Dlouhodobé sledování a hodnocení procesu utváření ceny práce 2010-2011 
EIF_2009-02 Monitoring hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR -2. fáze 2009-2009 
DC1/2011 Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva 2008-2011 
HR149/06 Porovnání výběru pojistného a daní 2006-2006 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 29 další