Integrace nezaměstnaných ve věku 50+ na trh práce: vhodnost a efektivnost nástrojů APZ

Číslo projektu:
IP70208
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc., PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Příjemce:
RILSA
Trvání od:
2024
Trvání do:
2024
Popis:

Projekt aplikuje sofistikovanou metodu hodnocení efektivnosti nástrojů APZ k začlenění na otevřeném trhu práce (SÚPM, rekvalifikace zvolené, rekvalifikace standardní) na specifickou skupinu starších nezaměstnaných (50+), k níž bude napárována kontrolní skupina. Souběžně budou získána kvalitativní data k implementaci nástrojů APZ a k práci s touto cílovou skupinou, která pomohou v interpretaci výsledků.

Vycházíme z dosavadních poznatků, které ukazují na značnou heterogenitu efektů nástrojů APZ v závislosti na cílových skupinách a podskupinách, a v souvislosti s tím též v závislosti na charakteristikách použitých nástrojů. Cílová skupina starších pracovníků patří k těm, jejíž znovuzačlenění na trh práce je v případě ztráty zaměstnání zvláště obtížné, zejména při kumulaci věku s dalšími bariérami, včetně ztráty sebedůvěry a motivace v případě trvající nezaměstnanosti. Předpokládáme proto, že efekty nástrojů APZ mohou být významně posíleny individuální a poradenskou prací s touto skupinou a volbou vhodných nástrojů i jejich kombinací. V případě více znevýhodněných subkategorií lze takto dosáhnout značně pozitivních efektů nástrojů APZ.

Projekt se pokusí zasadit celková zjištění do širšího kontextu měnící se pozice této skupiny na trhu práce a porovnat zkušeností s jejím začleňováním na trh práce v zahraničí.

Ke kvantitativnímu zpracování budou využita individuální data OKpráce o nezaměstnaných z let 2019–2020 (případně také předchozí roky). Ke kvalitativnímu zpracování budou využita data vztahující se k implementaci opatření APZ pro integraci cílové skupiny starších nezaměstnaných: potřeby, vhodnost, cílenost, kvalita nástrojů a účinnost, implementační problémy. Dále budou zohledněny příklady dobré praxe adaptace cílové skupiny, zkušenosti k cílové skupině v kontextu trendů trhu práce v ČR i zahraničí.