Číslo  Název  Období
MV82422 Specifika a bariéry dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikací Ukrajinců žijících na území ČR při vstupu do systému státem organizovaných rekvalifikací a dalšího vzdělávání 2022-2022 
627622 Flexibilní formy práce v ČR 2022-2022 
MV682522 Integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2022-2022 
627722 Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví 2022-2022 
914822 Reach Out to the "Left-Behind" – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu 2022-2024 
NF914922 Posílení kapacity odborových svazů v České republice 2022-2024 
ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích 2021-2021 
EF682021 Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území hlavního města Prahy 2021-2021 
IP70316 Reflexe záchranné sociální sítě v období covid-19 2021-2022 
IP70803 Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta? 2021-2022 
IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané 2021-2022 
DZ627421 II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 2021-2021 
EF681720 INTEGRACE CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ V ČR 2021-2021 
DZ627521 Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce 2021-2021 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70311 Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR 2020-2021 
EF681720 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2020-2020 
DZ627220 Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu 2020-2021 
DZ627120 Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměst¬nání po opuštění výkonu trestu 2020-2020 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 119 další