Fórum sociální politiky – 06/2021

Fórum sociální politiky 06/2021
Fórum sociální politiky – 06/2021 [1 014,55 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blížíme se spolu k závěru druhého roku, který zásadně ovlivnila koronavirová pandemie. Také našemu časopisu přirozeně nastolila řadu závažných témat. Bude tomu tak i do budoucna.

[…]

S přáním příjemně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu Hana Hašková
Strategie zaměstnavatelů v období pandemie covidu-19 Jiří Vyhlídal
Podpora přípravy na partnerský a rodinný život lidí s mentálním postižením: připravenost sexuálních důvěrníků Jana Bernoldová − Marija Zulić − Iva Strnadová − Kateřina Sedláková
Z novinek v knihovním fondu VÚPSV RILSA
Rozvoj sociálního projektu v měnících se podmínkách Josef Horňáček
Zpráva o konferenci Sociální politika 2021 Vladimír Barák
Sociální solidární ekonomika Jiří Silný − Karolína Silná
Malé je milé Jan Keller
Doba koronavirová Jan Mertl
Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny Michal Šoltés