Článek

Rozvoj sociálního projektu v měnících se podmínkách Josef Horňáček

Abstrakt

Článek představuje a hodnotí projekt „Barvy brněnského Bronxu“, který se odehrával v průběhu let 2017−2020 ve městě Brno v oblasti zasažené sociálním vyloučením. Projekt vycházel z teoretického předpokladu, že rozvoj komunitního života a kulturních aktivit zlepší kvalitu života v  lokalitě. Kladl si za cíl posílit participaci cílové skupiny prostřednictvím kreativních aktivit realizovaných přímo v místních podmínkách. Článek zjišťuje, že aktivity projektu přinesly vyšší zapojení cílové skupiny do života sledované lokality.

Klíčová slova
projekt Barvy brněnského Bronxu, Brno, Česká republika, Romové, sociální vyloučení, sociální začleňování, participace.
Přečíst článek