Fórum sociální politiky – 5/2020

Fórum sociální politiky 05/2020
Fórum sociální politiky – 05/2020 [1,82 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se k Vám druhé letošní monotematické číslo Fóra sociální politiky. Zabýváme se v něm nejzávažnější problematikou současnosti: koronavirovou pandemií, respektive jejími sociálně politickými dopady. Pro sociální vědce, nejen ty mající blízko k aplikační sféře, představuje nynější extrémní situace kromě mnoha obtíží i výjimečný přísun materiálu k analýzám a příležitost prokázat praktický přínos svých oborů. Co se týká pramenů k odborným pojednáním, je zejména pro studie zpracovávající standardní statistická a obdobná data vlastně ještě brzy, nebo některé z běžných datových výkazů ještě nejsou k dispozici. Tím spíše děkujeme přispěvatelům tohoto vydání FSP, že navzdory zatím „neusazené“ pramenné základně pojednávají o koronavirovém fenoménu, jenž nám svou dynamikou připravuje nová a nová překvapení.

[…]

S přáním inspirativního čtení

Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Dopady nástupu koronavirové krize na trh práce v ČR Pavel Kaczor
Práce z domova − popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce Renata Kyzlinková - Soňa Veverková - Helena Vychová
Začínající dopady SARS-CoV-2 do veřejných financí ČR: makrofinanční analýza vybraných položek rozpočtové kapitoly MPSV v komparaci s rokem 2009 Jiří Vopátek
Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“ Marek Szczepański
Pozitivní společenský dopad koronaviru? Impuls k úvahám o solidaritě, empatii, důstojnosti a základním nepodmíněném příjmu Jiří Mertl
Pandemie covidu-19 a osoby bez domova Olga Nešporová
Koronavirus a makroekonomická opatření české vlády Ilona Švihlíková
Digitalizace a právo na analogové řešení Jan Vobořil
Kdo pečuje? Nábor a udržení pracovníků v dlouhodobé péči o seniory Petr Wija
Zmírňování dopadů covidové ekonomické krize: jednat rychle a činit vše, co je zapotřebí Jan Mertl