Článek

Koronavirus a makroekonomická opatření české vlády Ilona Švihlíková

Abstrakt

Článek shrnuje a hodnotí zaměření hlavních makroekonomických opatření české vlády souvisejících s epidemií koronaviru. Z mixu opatření je patrné chybějící jasná linie  národohospodářské politiky ve spojení s bezprecedentním oslabením příjmové strany rozpočtu.

Přečíst článek