Fórum sociální politiky – 5/2012

Fórum sociální politiky 05/2012
Fórum sociální politiky – 05/2012 [1,26 MB] PDF

Vážení čtenáři,

doposud relativně příznivě se vyvíjející míra nezaměstnanosti v letních měsících stoupla v důsledku příchodu absolventů škol na trh práce a celkový počet nezaměstnaných se znovu blíží půl milionu. Vzhledem k  stávajícímu a očekávanému vývoji ekonomiky byl v České republice odstartován projekt „Vzdělávejte se pro stabilitu“, tj. tzv. „kurzarbeit po česku“, jehož cílem je podpořit udržení pracovních míst u těch  zaměstnavatelů, kteří se nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Projekt realizovaný prostřednictvím Úřadu  práce ČR a financovaný z OP LZZ potrvá až do 31. srpna 2015.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová
Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice Jana Vavrečková, Karolína Dobiášová
Částečné úvazky v České republice: šance nebo riziko? Marta Vohlídalová, Lenka Formánková
Projekt „Práce a rodina“ – Podpora flexibilních forem práce Jaromír Coufalík, Jana Váňová
Exekuční srážky ze mzdy – důchodu Vilém Kahoun
Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient Aleš Kroupa
V Eurozóně hrozí ztráta dalších 4,5 milionu pracovních míst
Ženy ve veřejném sektoru jsou více ohroženy ztrátou zaměstnání
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku