Fórum sociální politiky – 04/2022

Fórum sociální politiky 04/2022
Fórum sociální politiky 04/2022 [1 014,57 KB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

máte před sebou první číslo Fóra sociální politiky (FSP) s jeho novou, čtvrtletní periodicitou. Již třetím rokem po sobě je naše podzimní vydání monotematické: zabývá se sociálně politickými dopady koronavirové pandemie. Jakkoliv se už řadu měsíců zdá být překryta válkou na Ukrajině a problémy spojenými s vysokou inflací, faktem je, že případů onemocnění covidem-19 je v České republice krátce po polovině letošního září více než ve stejném období v letech 2020 a 2021. Dokonce byl tehdy nižší počet covidových pacientů v nemocnicích, než je tomu letos. Koronavirová pandemie tedy zůstává fenoménem, který bude přinášet složité výzvy i nadále.

[…]

S přáním inspirativního čtení
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Rodičovství a genderové mzdové rozdíly ve vybraných kontextech trhu práce před pandemií covidu-19 a na jejím začátku Alena Křížková
Nové publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) RILSA
Vliv pandemie covidu-19 na vývoj režimů sociálního státu Karolína Bajajová
Pandemie covidu-19 z pohledu zdravotníků v nelékařských zdravotnických profesích Naděžda Křečková Tůmová
Nový policy brief Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) RILSA
Školné jako faktor nestability financování mateřských škol v době pandemie Simona Weidnerová − Tereza Vacínová
Pohoda (well-being) ředitelů a ředitelek mateřských škol během pandemie covidu-19 Simona Weidnerová − Tereza Vacínová
První data výzkumu „Současná česká rodina“ volně dostupná v datovém archivu Anna Šťastná
Inovace ve společensky odpovědném podnikání v době pandemie covidu-19 Marie Dohnalová − Kateřina Legnerová
Nový duch kapitalismu Jan Keller
Už je zítra? aneb Jak pandemie mění Evropu Jan Bittner
Důstojnost v medicíně Jan Mertl
Předsednická konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti Gabriela Lazárková − Alexandra Lacinová − Miroslava Šircová
Nekrolog za doc. PhDr. Oldřicha Matouška PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., vedoucí Katedry sociální práce Filozofické fakulty UK