Článek

Důstojnost v medicíně Jan Mertl

Abstrakt

Ptáček, Radek − Bartůněk, Petr (eds.): Důstojnost v medicíně. Praha: Grada, 2022, 383 stran, ISBN 978-80-271-3411-3.

Hodnocená kniha se zabývá konceptem důstojnosti v medicíně na teoretické i praktické úrovni. Obsahuje definice používaných pojmů, ukazuje situaci v jednotlivých oborech medicíny a rozebírá specifické problémy s důstojností související. Jedná se o jedno z nejkomplexnějších děl české odborné literatury věnovaných tomuto tématu. Kniha mapuje typické situace spojené s lidskou důstojností a nevyhýbá se ani kontroverzním pohledům. Výrazné je také zohlednění historického a filozofického chápání pojmu důstojnosti, které dokládá, že již odedávna je významným tématem pro medicínu i další společenské vědy. Publikaci lze doporučit všem, které téma důstojnosti v medicíně oslovuje.

Přečíst článek