Článek

První data výzkumu „Současná česká rodina“ volně dostupná v datovém archivu Anna Šťastná

Abstrakt

Zpráva představuje nová data výzkumu Současná česká rodina, který je součástí mezinárodního šetření Generations and Gender Survey (GGS). Tato data jsou nyní volně dostupná v datovém archivu projektu pro potřeby široké odborné veřejnosti.
Autorka zprávy vyjadřuje přesvědčení, že datové soubory budou českou i mezinárodní odbornou komunitou hojně využívány a v rámci detailních národních i širších mezinárodních komparativních analýz poskytnou důležité informace pro další rozvoj české rodinné a sociální politiky.

Přečíst článek