Fórum sociální politiky – 3/2015

Fórum sociální politiky 03/2015
Fórum sociální politiky – 03/2015 [575,77 KB] PDF

Vážení čtenáři,

nezaměstnanost nadále klesá, zvyšuje se počet volných pracovních míst a odhady ekonomického vývoje jsou optimistické, což by se mělo začít více odrážet i v příjmové situaci obyvatelstva.

Ráda bych vás  informovala, že jsme připravili mimořádné číslo našeho časopisu s názvem „Prof. Igor Tomeš: 10x o sociální politice“, které v deseti vybraných textech autora při příležitosti 60 let jeho působení v sociální politice průřezově představuje pohled tohoto našeho předního odborníka na sociální politiku. Pro předplatitele bude zdarma.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Financování služeb sociální péče v ČR – teorie a praxe Ladislav Průša
Odkázanosť na pomoc inej osoby v kontexte sociálnych služieb na Slovensku Kvetoslava Repková, Lýdia Brichtová
„Kritická sociální práce“ jako cesta ke změně sociálních politik Radka Janebová
Věk 50+ nebývá jedinou překážkou zaměstnatelnosti Marie Gazdagová
Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR Helena Vychová
Význam kvalitních pracovních míst pro růst zaměstnanosti a při obnově po katastrofách
Rodinná politika – jaké hodnoty a principy hledáme Marie Oujezdská
Stárnutí a městský prostor Věra Kuchařová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku