Fórum sociální politiky – 3/2013

Fórum sociální politiky 03/2013
Fórum sociální politiky – 03/2013 [1,79 MB] PDF

Vážení čtenáři,

i když se jarní údaje o vývoji hospodářství a nezaměstnanosti střídavě zdají ukazovat na mírné zlepšování ekonomického vývoje, míra nezaměstnanosti zůstává stále velmi vysoká a některé skupiny obyvatelstva se na trhu práce uplatňují stále hůře. Podle prognóz mezinárodních organizací i centrálních bank však ekonomické oživení nastane později, než se předpokládalo ještě v závěru minulého roku. Na tento vývoj  reaguje jak vláda opatřeními na podporu hospodářského růstu, tak MPSV svým sedmibodovým plánem na podporu zaměstnanosti.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Extrapolace trendů pohybů výdělků Ondřej Šimpach, Jitka Langhamrová
Zlé zaobchádzanie v opatrovateľských vzťahoch – východiská pre verejné politiky Kvetoslava Repková
Užívání prostoru a venkovní mobilita městských seniorů Marcela Petrová Kafková
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Lenka Bočková
Indikátory sociálního podniku Marie Dohnalová
Krize podrobuje evropský sociální model vážnému testu
Financování sociálních služeb vyžaduje novou úpravu Igor Tomeš
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Z výsledků výzkumu v roce 2012 RILSA