Článek

Zlé zaobchádzanie v opatrovateľských vzťahoch – východiská pre verejné politiky Kvetoslava Repková

Abstrakt

Problematiku zlého zaobchádzania v opatrovateľských vzťahoch autorka umiestňuje do prostredia výskumu súčasných zmien v systéme starostlivosti, osobitne dlhodobej starostlivosti o odkázané  osoby a sociálno-politickej reflexie týchto zmien. K zlému zaobchádzaniu nepristupuje ako k individuálnemu zlyhaniu opatrujúcich osôb, ale ako k mnohodimenzionálnemu systémovému  fenoménu integrujúcemu subsystémy opatrovaných a opatrujúcich osôb, rovnako ich životného a sociálneho kontextu. Zdôvodňuje potrebu osobitného (individualizovaného) posudzovania a uznania potrieb a práv opatrovaných i opatrujúcich osôb ako základu pre podporné opatrenia a politiky smerom k prevencii zlého zaobchádzania. Uvádza medzinárodné rámce takýchto politík.  Následne predstavuje návrh podporných intervencií pre oblasť verejných politík na prevenciu uvedeného fenoménu. V diskusii sa zameriava na vzťah politík zameraných na individuálne potreby subjektov opatrovateľských vzťahov a tých, ktoré sú viac orientované na opatrujúcu rodinu ako celok. Prezentuje názor o ich komplementárnej povahe.

Přečíst článek