Fórum sociální politiky – 3/2012

Fórum sociální politiky 03/2012
Fórum sociální politiky – 03/2012 [1,03 MB] PDF

Vážení čtenáři,

vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity odráží význam, který je v Evropské unii otázce aktivního stárnutí a solidaritě mezi různými generacemi obyvatelstva přikládán. Důsledky demografického vývoje se projevují v různých oblastech života společnosti, zejména v oblasti zabezpečení ve stáří, a to zvýšenými nároky jak na systémy důchodového zabezpečení, tak na  poskytování sociálních a zdravotních služeb. Nižší porodnost a vyšší věková hranice pro odchod do důchodu se v budoucnu budou projevovat nedostatkem mladších pracovních sil na trhu práce, ekonomickou  aktivitou osob ve vyšším věku a potřebou změn v oblasti zaměstnanosti, respektujících specifika starších pracovníků. Uplatňování principu mezigenerační solidarity navíc pozitivně ovlivňuje sociální soudržnost  společnosti, tak důležitou v období nepříznivého vývoje ekonomiky a nutnosti snižovat zadluženost jednotlivých států. Zatímco v minulém čísle jsme se věnovali základním cílům Evropského roku aktivního  stárnutí a mezigenerační solidarity v evropském kontextu a v České republice, v tomto čísle jsme se zaměřili na charakter politiky péče o starší osoby, pracovní aktivitu důchodců a jimi vykonávané práce a  vybraným aspektům připravovaného systému sociálně zdravotní péče.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Kontinuita anebo změna v systému zajištění péče o seniory v České republice od roku 1948 vzhledem k genderovanosti politik péče Hana Maříková, Blanka Plasová
Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci Lucie Vidovićová
Projekty zaměstnanosti spolufinancované prostřednictvím ESF – posilování současné i perspektivní zaměstnatelnosti znevýhodněných osob? Helena Schaumannová
K vybraným aspektům připravovaného systému dlouhodobé sociálně zdravotní péče Ladislav Průša
Ke změnám v důchodovém systému po tzv. velké důchodové reformě Martin Holub
Sociálně prostorové nerovnosti v ohrožené lokalitě sídliště Máj v Českých Budějovicích Lucie Kozlová, Renata Klufová
Může si Evropa dovolit zdravotní a dlouhodobou péči pro své staré obyvatele?
Zpráva a databáze údajů o reakci vlád na finanční a ekonomickou krizi
11. Mezinárodní konference o stárnutí IFA v Praze
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku