Fórum sociální politiky – 2/2014

Fórum sociální politiky 02/2014
Fórum sociální politiky – 02/2014 [1,01 MB] PDF

Vážení čtenáři,

poslední informace o vývoji ekonomiky v ČR byly příznivé, avšak míra nezaměstnanosti stagnovala a důsledky ekonomického poklesu budou na trhu práce odeznívat jen velmi pozvolna. Proto MPSV pod novým  vedením deklarovalo snížení nezaměstnanosti jako jednu ze svých priorit.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Zaměstnatelnost – konceptuální východiska, možnosti empirického zkoumání a dosavadní výsledky v České republice Martin Bakule
Liberální penzijní model a sociální penze Jaroslav Vostatek
Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice Renáta Halásková
Z výsledků výzkumu v roce 2013 RILSA
Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie Mirjam Suchomelová
Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce Jiří Strádal
Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I. Soňa Veverková
Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy z hlediska jejich počtu, struktury, platového ohodnocení a služebního zákona Petr Pojer
Služby pro domácnosti (SPD) – možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti Vít Jásek
Globální trendy zaměstnanosti 2014
Vyšší mzdy umožní růst ekonomiky
Politika, praxe a instituce trhu práce v nejistých dobách Miriam Kotrusová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku